ทำให้ตัวคุณเองเป็น “carbon-neutral” กันเถอะ

เราก็คงได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า โรงงานอุตสาหกรรม A ในประเทศ B ปล่อยคาร์บอนเท่านั้นเท่านี้ มากเป็นอันดับเท่าไหร่ ๆ ของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด Climate Change แล้วเราเคยคิดไหมว่า จริง ๆ แล้วก็คือ ตัวเราเองนี่แหละ ที่มีส่วนอย่างมากที่ทำให้มีการปล่อยคาร์บอน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่? ถ้าเราไม่รู้ ก็คงจะไม่ใส่ใจ แต่ตอนนี้เราจะอ้างไม่ได้แล้ว เพราะเว็บไซต์ Climate Neutral Now ของ UN Framework Convention on Climate Change มีเครื่องคำนวณให้คุณ ง่าย ๆ โดยการกรอกข้อมูลที่เว็บนี้ > http://climateneutralnow.org/SitePages/HOW.aspx ข้อมูลที่ต้องกรอกก็คือ ประเทศที่อยู่ ขอบเขตการปล่อยคาร์บอนที่เราต้องการคำนวณ (เช่น คำนวณสำหรับกี่คนและในช่วงกี่ปี) และข้อมูลเกี่ยวกับ lifestyle ของเรา เช่น ขับรถสัปดาห์์ละกี่กิโล รีไซเคิลแค่ไหน ทานอาหารประเภทใดเป็นหลัก จากนั้นเครื่องคำนวณก็จะบอกคุณว่า คุณได้ปล่อยคาร์บอนมาแล้วกี่ตัน? เว็บนี้ไม่ได้มีเพียงเครื่องคำนวณ แต่ยังบอกวิธีการ… More ทำให้ตัวคุณเองเป็น “carbon-neutral” กันเถอะ