ทำให้ตัวคุณเองเป็น “carbon-neutral” กันเถอะ

เราก็คงได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า โรงงานอุตสาหกรรม A ในประเทศ B ปล่อยคาร์บอนเท่านั้นเท่านี้ มากเป็นอันดับเท่าไหร่ ๆ ของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด Climate Change แล้วเราเคยคิดไหมว่า จริง ๆ แล้วก็คือ ตัวเราเองนี่แหละ ที่มีส่วนอย่างมากที่ทำให้มีการปล่อยคาร์บอน

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่? ถ้าเราไม่รู้ ก็คงจะไม่ใส่ใจ แต่ตอนนี้เราจะอ้างไม่ได้แล้ว เพราะเว็บไซต์ Climate Neutral Now ของ UN Framework Convention on Climate Change มีเครื่องคำนวณให้คุณ

ง่าย ๆ โดยการกรอกข้อมูลที่เว็บนี้ > http://climateneutralnow.org/SitePages/HOW.aspx

ข้อมูลที่ต้องกรอกก็คือ ประเทศที่อยู่ ขอบเขตการปล่อยคาร์บอนที่เราต้องการคำนวณ (เช่น คำนวณสำหรับกี่คนและในช่วงกี่ปี) และข้อมูลเกี่ยวกับ lifestyle ของเรา เช่น ขับรถสัปดาห์์ละกี่กิโล รีไซเคิลแค่ไหน ทานอาหารประเภทใดเป็นหลัก จากนั้นเครื่องคำนวณก็จะบอกคุณว่า คุณได้ปล่อยคาร์บอนมาแล้วกี่ตัน?

เว็บนี้ไม่ได้มีเพียงเครื่องคำนวณ แต่ยังบอกวิธีการ “offset” การปล่อยคาร์บอนของคุณ หรือทำให้ตัวคุณเองเป็น carbon-neutral (เหมือนที่ธุรกิจหลายอันโฆษณาว่าเป็น carbon-neutral เลยนั่นแหละ) ด้วยการบริจาคเงินเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “จับ” ก๊าซมีเทน โครงการพลังงานชีวมวล ฯลฯ (เหมือนว่าเว็บยังใหม่อยู่ ยังขึ้นไม่ครบทุกโครงการ) แต่ละโครงการก็จะบอกว่า คาร์บอนกี่ตันใช้เงินบริจาคเท่าไหร่ เช่น ตันละ $3 เป็นต้น

อย่างเช่นปีนี้ ผู้เขียนปล่อยคาร์บอนไป 2 ตัน (ไม่ได้ขับรถ) ก็ให้บริจาค $6 เป็นต้น

ไม่ใช่เพียงแค่บริจาค แต่คำถามต่าง ๆ ในเว็บก็จะทำให้เรากลับไปคิดเช่นกัน ว่า lifestyle ของเรานั้น environmentally friendly เท่าไหร่

แน่นอนว่าการขับรถยนต์ ย่อมปล่อยคาร์บอนมากกว่าการนั่งรถสาธารณะ การเดินทางนาน ๆ ต่อสัปดาห์ ย่อมทำให้ปล่อยคาร์บอนมาก การรีไซเคิลช่วยลดคาร์บอนลง การทานเนื้อสัตว์ทำให้ปล่อยคาร์บอนมากขึ้น (ก๊าซมีเทน) และในกรณีของคนที่อยู่เมืองหนาว การใช้ความร้อนจากแหล่งต่างกันทำ heater ย่อมปล่อยคาร์บอนในปริมาณที่ต่างกัน

เป็นโครงการที่น่าสนใจและน่าสนับสนุน นอกจากนี้ ถ้าเราเก็บไปคิดและปรับการใช้ชีวิตของเรา ก็จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *