Recommerce เทรนด์ “รับ 1 ให้ 1” กับความสุขที่ไม่มีจำกัด

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาถูกเชิญไปงาน ๆ หนึ่งที่เรียกว่า “Recommerce” งานนี้เป็นการเปิดตัวโครงการ “Say Swop” ของแสนสิริ โดยวิธีการแบบใหม่ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เทรนด์ที่มาแรงจากเว็บไซต์ www.trendwatching.com ที่เรียกกันว่า “Recommerce” เข้ามาช่วยในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกบ้านโดยการแลกเปลี่ยนของกัน..จากการสื่อสารแบบออนไลน์ ความน่าสนใจของงานนี้ไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเว็บไซต์ www.sayswop.com ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลูกบ้านแสนสิริโดยเฉพาะ แต่เป็นคอนเซ็ปต์ Recommerce ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก เข้ากับยุคเศรษฐกิจตกต่ำ และการรณรงค์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของโลก เป็นอย่างดี “Recommerce” น่าจะมาจากคำว่า “Re-” (ที่แปลว่า ทำอีกครั้ง) กับ “e-commerce” หรือการค้าขายออนไลน์ แต่ไม่ใช่การค้าขายจาก B to B หรือ B to C แต่เป็น C to C ซึ่งในหลายกรณีรวมทั้ง “Say Swop” นี้จะเป็นในลักษณะของ barter trade… More Recommerce เทรนด์ “รับ 1 ให้ 1” กับความสุขที่ไม่มีจำกัด