London Metropolitan University ถูกถอนใบอนุญาตให้สอนนักเรียนต่างชาติ!

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวที่ช็อควงการการศึกษาต่อต่างประเทศ นั่นคือ London Metropolitan University ถูก UK Border Agency เพิกถอนใบอนุญาตให้สอนนักเรียนต่างชาติแล้ว ผลจากการเพิกถอนนั้น คือ นักเรียนกว่า 2,000 คน จะถูกลอยแพ นั่นคือ Visa ที่ออกให้กับนักเรียนโดยใช้ใบตอบรับของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และจะถูกส่งตัวกลับ (deport) ประเทศของตนภายใน 60 วัน เว้นเสียแต่ว่า จะสามารถหามหาวิทยาลัยมารองรับได้ ทำไมถึงน่าช็อค? เรื่องนี้ช็อคเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตให้สอนนักเรียนต่างชาติ แม้ว่านิยามคำว่า “ต่างชาติ” ในที่นี้จะหมายถึงแค่ non-EU students (นั่นคือ EU students จะสามารถเรียนได้ต่อไป) แต่เด็กกว่า 2,000 คน ที่อยู่ระหว่างการศึกษามาได้อาจจะครึ่งทางแล้ว ก็จะต้องไร้ที่เรียน ยังไม่นับจำนวนเงินที่เสียไป และอนาคตของเขาที่ถูกทำลายไปโดยข่าวแง่ลบของมหาวิทยาลัย London Met ส่วนครั้นจะไปหามหาวิทยาลัยใหม่ก็ไม่ง่ายเลย โอกาสเรียกว่าเกือบศูนย์ เพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใกล้เปิดเทอมกันแล้วเต็มที เหตุผลที่ UK Border Agency… More London Metropolitan University ถูกถอนใบอนุญาตให้สอนนักเรียนต่างชาติ!

คุ้มมั้ยถ้าให้ลูกเรียนอินเตอร์เมืองไทย?

เมื่อไม่นานมานี้ มีคนถามเราว่า “คุ้มมั้ยถ้าให้ลูกเรียนอินเตอร์เมืองไทย?” ด้วยความที่เราเองก็ไม่เคยเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทย แต่ก็ได้คลุกคลีกับเด็กอินเตอร์พอสมควร ทั้งเพื่อนที่อยู่ที่โน่น และเด็กอินเตอร์ที่เคยมาให้ติวต่าง ๆ ก็จะขอตอบจากประสบการณ์ที่เคยเจอ/ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ ดังนี้ค่ะ ถ้าถามว่า “คุ้มมั้ย?” ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหมายถึง เด็กอินเตอร์ที่จบมาจะมี career ที่ make money ได้มากกว่าเด็กที่จบโรงเรียนไทยทั่วไปไหม โดยเฉลี่ยก็น่าจะได้เปรียบเมื่อคำนึงถึงภาษาและสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างทางทัศนคติ ที่เอื้อให้เกิดโอกาสทำงานบริษัทที่มีความเป็น international หรือทำงานต่างประเทศ และสร้าง connection ต่าง ๆ ด้านธุรกิจ อย่างไรก็ดี เมื่อถามว่า คิดถึงเงินที่จ่ายไปนี่คุ้มไหม เพราะโรงเรียนอินเตอร์มีตั้งแต่ราคาแสนนิด ๆ ไปจนถึงเกือบล้านต่อปี อันนี้บางทีการเรียนอินเตอร์อาจไม่ได้ตอบโจทย์ทางเศรษฐศาสตร์.. ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ส่วนใหญ่เด็กเรียนอินเตอร์เมืองไทย บ้านมีเงินอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ก็อาจจะไม่สนว่าคุ้มมั้ยในเชิงการเงิน เพราะพ่อแม่ก็หวังให้ลูกได้ในสิ่งที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดี ไม่ได้แปลว่าเด็กอินเตอร์จะเก่งกว่าเด็กโรงเรียนไทยทุกคน หลายคนมีภาพว่าเด็กอินเตอร์มักจะอ่อนวิชาการ ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่า หากเป็นหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์จะไม่เรียบครอบคลุมเท่า แต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีการเรียนการสอนที่สอนให้คิดนั้นจะไม่ทำให้เด็กคนนั้นสามารถต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยได้ อย่างไรก็ดี สายสังคมศาสตร์ของเด็กอินเตอร์นั้นอาจดีกว่าโรงเรียนไทย ด้วยซ้ำ เพราะมีวิธีสอนให้คิดและวิเคราะห์เป็น มากกว่าแค่การท่องจำ สำหรับเรื่องภาษา แน่นอนว่า ภาษาเด็กอินเตอร์ส่วนใหญ่ก็ย่อมดีกว่าเด็กโรงเรียนไทย… More คุ้มมั้ยถ้าให้ลูกเรียนอินเตอร์เมืองไทย?